Het BIS (Breeder Information System)

Het BIS (Breeder Information System) is een webapplicatie ontwikkeld door 3 broeierijen (Vervaeke-Belavi, Belgabroed en Kuikenbroederij van Hulst) die alle informatie verzamelt van de gecontracteerde opfokbedrijven en vermeerderingsbedrijven. Deze gegevens zijn altijd te raadplegen door de opfokker of vermeerderaar, broeierij, begeleiders en dierenartsen. Via dit systeem worden ook de onderzoeken, bezoekrapporten en kippingsgegevens vlot raadpleegbaar. 

Het BIS-systeem werkt beter met de webbrowser Firefox.
Wilt u Firefox gratis en onmiddellijk downloaden en installeren, dat kan via deze link....

Opmerking: BIS support heeft vanaf nu een eigen mail adres.
Dit om de ondersteuning vlot te laten lopen tijdens afwezigheid.
Daarom nu alle mail verkeer over BIS sturen naar het volgende adres: bis@belgabroed.be
Interessante documenten en tools
Een lekker idee op Kip.be
Documenten en tools
Informatie over de voedselketen (VKI) : Pluimveesector

Voor elk pluimvee of elk lot pluimvee dat naar het slachthuis wordt gestuurd, dient elke pluimveehouder de zogenaamde informatie over de voedselketen (korter: voedselketeninformatie of VKI) aan de slachthuisexploitant te bezorgen. De nodige gegevens dient de pluimveehouder bij te houden in zijn bedrijfsregisters.

Alle informatie, antwoorden op vragen, nodige documenten vindt u op de website van
het FAVV of  via deze link.